Politica pentru protecţia datelor cu caracter personal (GDPR)

În legătură cu GDPR, ne-am actualizat politica de confidenţialitate pentru a asigura o prelucrare şi mai bună a datelor Dvs.

Health Again EOOD strânge informaţii în diferite situaţii. Prin urmare, noi tratăm toate informaţiile personale cu maximă atenţie ţo într-un mod confidenţial şi sigur. În această politică, puteţi citi mai multe despre modul în care tratăm informaţiile personale pe care le colectăm de la Dvs. atunci când utilizaţi site-ul nostru web, serviciile noastre sau când solicitaţi informaţii despre acestea sau doriţi să ne contactaţi prin site-ul nostru, reţelele de socializare sau prin e-mail.

Controlul asupra activităţii legate de colectarea, prelucrarea şi furnizarea de date cu caracter personal este exercitat de către următorul organ de stat:

Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal (CPDCP)

Adresă: Sofia 1431, bd. „Acad. Ivan Evstrative Geshov” 15

Tel: + 359 2 915 35 18

Fax: + 359 2 915 35 25

Adresa de e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Site web: www.cpdp.bg

Strângerea, prelucrarea şi folosirea datelor cu caracter personal

Puteţi vizita site-ul nostru fără a furniza informaţii despre Dvs. Noi salvăm doar datele de acces, nu şi datele cu caracter personal, cum ar fi:

 • Pagina web care v-a redirecţionat spre noi;
 • Adresa de IP;
 • Data şi durata accesului;
 • Solicitarea utilizatorului:
 • Cantitatea datelor transferate;
 • Informaţii despre browser şi sistemul de operare pe care le folosiţi;
 • „Cookies“ – mai multe informaţii despre acestea găsiţi AICI;

Aceste date sunt folosite doar pentru a ne îmbunătăţi ofertele şi nu permit concluzii despre personalitatea Dvs.

Colectăm, stocăm şi procesăm datele Dvs. pentru procesarea cererilor de servicii sau consultări, precum şi în scopuri publicitare. Acestea includ, de exemplu, numele Dvs., adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon şi orice date pe care le-aţi înregistrat în sistemul nostru plasând solicitările Dvs. sau pentru procesarea cererii Dvs.
Datele personale sunt colectate doar dacă ni le furnizaţi în mod voluntar în contextul comenzii Dvs., la deschiderea unui cont de client sau la abonarea pentru newsletter-ul nostru. Când vă înregistraţi la newsletter-ul buletinul nostru informativ, adresa dvs. de e-mail va fi utilizată în scopuri proprii de publicitate până când vă dezabonaţi de la newsletter. Vă puteţi înceta abonamentul oricând.

Drepturile dvs. legate de datele personale pe care ni le partajaţi

Dreptul la confirmare

Aveţi dreptul să primiţi de la confirmare dacă prelucrăm date personale referitoare la Dvs.

Dreptul la acces

Aveţi dreptul să primiţi de la noi informaţii despre datele Dvs. cu caracter personal, precum şi o copie a acestor informaţii. De asemenea, vă putem oferi acces la următoarele informaţii:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile datelor respective cu caracter personal;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele Dvs. cu caracter personal, în special destinatarii din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
 • dacă posibilitatea o permite, perioada prevăzută pe care vom stoca datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina acea perioadă;
 • dreptul de a ne cere să rectificăm sau să ştergem datele cu caracter personal sau să restricţionăm prelucrarea lor;
 • dreptul să depuneţi plângere în atenţia organului de supraveghere;

Dreptul la rectificare şi actualizare a datelor

Aveţi dreptul să ne solicitaţi fără întârziere nejustificată corectarea datelor personale inexacte sau incomplete referitoare la Dvs.

Dreptul la ştergere (dreptul “de a fi uitat”)

Aveţi dreptul să solicitaţi de la noi ca noi să ştergem datele personale referitoare la Dvs. fără întârzieri nejustificate. Ne angajăm să ştergem aceste date atunci când există unul dintre următoarele motive şi când nu este necesară prelucrarea ulterioară:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Vă retrageţi consimţământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR şi în cazul în care nu mai există un alt temei legal pentru prelucrare.
 • Vă opuneţi prelucrării conform articolului 21 alineatul (1) din GDPR şi nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau vă opuneţi prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele Dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Datele dvs. cu caracter personal trebuie şterse pentru a se respecta o obligaţie legală în temeiul legislaţiei Uniunii sau a statelor membre, cărora este supus operatorul.
 • Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele de mai sus şi doriţi să solicitaţi ştergerea datelor personale stocate de noi, ne puteţi contacta oricând.

Dreptul la restricţionarea prelucrării

Dvs. aveţi dreptul să ne solicitaţi restricţionarea prelucrării datelor Dvs. personale, în unul din următoarele cazuri:

 • Contestaţi în faţa noastră acurateţea datelor pe care le stocăm despre Dvs.
 • Prelucrarea este ilegală, dar nu doriţi să ştergem datele cu caracter personal, ci doar să restricţionăm utilizarea acestora.
 • Nu avem nevoie de datele Dvs. cu caracter personal pe care le-am primit în scopul prelucrării, dar doriţi să le păstrăm şi să restricţionăm prelucrarea lor.
 • Obiectaţi împotriva prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal de către noi în temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR, până la verificarea faptului că avem motive legale pentru a face acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Aveţi dreptul să solicitaţi de la noi datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat frecvent şi care poate fi citit automat. Aveţi dreptul să transferaţi aceste date către un alt operator, cu condiţia ca prelucrarea să se bazeze pe consimţământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau la articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau un contract în temeiul articolului 6 alineatul (2). 1 (b) din GDPR şi prelucrarea să se efectueze în mod automatizat, în măsura în care prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorităţii noastre publice.

În plus, atunci când vă exercitaţi dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, aveţi dreptul de a transfera datele cu caracter personal direct de la un operator către altul, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic şi fără a aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Dreptul la opoziţie

Aveţi dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor Dvs. personale de către noi.

În cazul depunerii unei obiecţii, noi vom termina prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, cu excepţia cazului în care putem dovedi convingător legitimitatea prelucrării.

Dreptul de a renunţa la consimţământul pentru protecţia datelor

Aveţi dreptul să vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în orice moment.

Exercitarea drepturilor Dvs. şi contactul cu noi

Aveţi dreptul de a accesa toate datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat sau pe care le stocăm pentru Dvs. De asemenea, aveţi dreptul de a retrage consimţământul deja dat sau de a solicita rectificarea, adăugarea, restricţionarea, anonimizarea sau ştergerea datelor Dvs. cu caracter personal, precum şi de a solicita clarificări cu privire la prelucrare. În anumite cazuri, solicitarea Dvs. poate fi respinsă pe baza unei excepţii legale, spre exemplu, atunci când furnizarea de informaţii va dezvălui datele personale ale unei alte persoane sau atunci când există o interdicţie legală de divulgare a acestor informaţii.

În aceste scopuri, trimiteţi un e-mail cu titlul „Responsabil date cu caracter personal” la adresa de e-mail badizdrav@abv.bg şi specificaţi ce acţiuni doriţi să fie luate cu datele Dvs. cu caracter personal.

Prelucrarea sau ştergerea în sine a datelor va avea loc după ce ne asigurăm că sunteţi proprietarul adresei de e-mail la care se referă datele.