CONDIŢIILE GENERALE ALE MAGAZINULUI ELECTRONIC https://badizdrav.eu

Înainte de a plasa o comandă prin magazinul online https://badizdrav.eu vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste condiţii.

Dacă utilizaţi acest site web pentru a achiziţiona un produs care este promovat sau oferit prin intermediul site-ului nostru, se consideră că acceptaţi şi sunteţi de acord cu aceste Condiţii generale. Toţi vizitatorii şi utilizatorii acestui site web se angajează să citească aceste Condiţii generale şi să le studieze cu atenţie înainte de a utiliza site-ul web şi magazinul online. Condiţiile generale servesc la reglementarea relaţiilor dintre site-ul web şi clienţi – utilizatori ai acestuia, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor lor reciproce. Se consideră pentru orice utilizator care accesează şi foloseşte site-ul web că acesta a acceptat şi este de acord cu aceste Condiţii generale. În caz contrar, utilizatorul nu trebuie să utilizeze acest site web.

Dacă nu aprobaţi sau nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii şi dacă NU LE ACCEPTAŢI, vă rugăm să nu utilizaţi acest site web pentru a achiziţiona produsele noastre.

Acest document conţine Condiţiile generale actuale, conform cărora „Health Again” EOOD prestează servicii clienţilor săi prin intermediul magazinului online https://badizdrav.eu . Aceste condiţii sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii, prin încărcarea hyperlink-urilor construite şi situate pe serverul https://badizdrav.eu sau prin plata serviciilor sau produselor achiziţionate şi oferite pe magazinul online, Utilizatorul îşi exprimă pe deplin de acordul, acceptând şi angajându-se să respecte aceste Condiţii Generale. Furnizarea informaţiilor necesare în conformitate cu Legea privind comerţul electronic /LCE/ şi Legea privind protecţia consumatorilor /LPC/:

III. DEFINIŢII şi DENUMIRI.

3.1. În prezentele Condiţii generale, noţiunile, termenii şi denumirile folosite au următoarele semnificaţii:

MAGAZIN ONLINE – portal de internet prin care sunt furnizate serviciile descrise în secţiunile de mai jos;

SITE WEB – pagina de internet http://badizdrav.eu
UTILIZATOR – orice persoană fizică şi / sau juridică adultă autohtonă şi / sau străină care foloseşte site-ul web.

UTILIZATOR ÎNREGISTRAT – un utilizator care şi-a creat contul şi utilizează site-ul web prin acest cont. Crearea unui cont nu este o condiţie prealabilă pentru utilizarea site-ului web;

CONT – un set de date de identificare care trebuie completate de utilizatorul care doreşte să utilizeze site-ul web într-un mod care să permită recunoaşterea acestuia de către companie; Odată cu crearea unui cont, utilizatorii pot urmări toate comenzile plasate, bonusuri preferenţiale, dacă este cazul, precum şi îşi pot gestiona datele.
SERVICII – serviciile furnizate de Compania Furnizor, descrise mai jos în secţiuni;
COSUL DE CUMPĂRĂTURI şi/sau COŞUL – un loc virtual care conţine informaţii despre bunuri / articole / produse (tip, număr, preţ), pe care Utilizatorul le-a selectat pentru a le cumpăra

CERERE – o declaraţie din partea unui Utilizator/consumator plasată prin intermediul Site-ului web cu privire la bunuri / produse despre care consumatorul respectiv ar dori să atribuie o căutare / intermediere către Furnizor şi pentru care nu sunt disponibile informaţii pe Site;

OFERTA şi / sau PROPUNERE – oferta personală a Companiei către un Utilizator care a plasat o Cerere prin intermediul Site-ului. Oferta / Propunerea conţine informaţii despre bunuri şi / sau produse similare ca şi caracteristici / scop / preţ cu cele pentru care Utilizatorul a plasat o Cerere, precum şi o propunere pentru condiţiile financiare ale Companiei în legătură cu căutarea şi achiziţia de către Utilizator;
VÂNZARE / CONTRACT LA DISTANȚĂ – este orice contract încheiat între un comerciant şi un consumator ca parte a unui sistem organizat de vânzare la distanţă sau furnizarea de servicii la distanţă fără prezenţa fizică simultană a comerciantului şi a consumatorului, prin utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanţa până la încheierea contractului, inclusiv la momentul încheierii contractului;
ORDONANŢA nr. 47/2004 – Ordonanţa nr. 47 din 28.12.2004 cu privire la cerinţele faţă de suplimentele alimentare eliberat de Ministrul Sănătăţii, publicată la MO, vol.5 din 14.01.2005, în vigoare din 1.08.2005, modif. şi compl., vol.90 din 11.11.2005, vol.44 din 5.06.2007, modif., vol.90 din 16.11.2010, în vigoare din 16.11.2010;OCEPPA – Ordonanţă privind cerinţele cu privire la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, adoptată prin OUG la data de 04.12.2014 a Consiliului de Miniştri, în vigoare din 13.12.2014

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei;
2.Utilizarea site-ului web şi a serviciilor furnizate prin intermediul acestuia se efectuează în condiţiile acestor Condiţii generale. Orice înregistrare conform prevederilor de mai jos necesită în mod obligatoriu cunoaşterea Condiţiilor Generale de către Utilizatori şi o declaraţie explicită pentru acceptarea şi respectarea acestora de către fiecare Utilizator în parte.

REGULI PENTRU FOLOSIREA SITE-ULUI

4.1. Furnizorul, în calitate de creator şi proprietar al acestui site web cu domeniul http://badizdrav.eu, vă oferă dreptul de a descărca şi de a vizualiza toate materialele publicate pe acest site web numai pentru uz personal, necomercial, sub rezerva respectării şi aderării la toate drepturile de autor şi denumirile aferente. Nu este permisă modificarea în nici un fel a materialelor de pe acest site, nefiind permise nici copierea, distribuirea lor publică sau distribuirea lor în nici un scop public sau comercial. Utilizarea materialelor publicate pe acest site de şi pe alte site-uri este interzisă. Materialele de pe acest site web sunt protejate de drepturile de autor şi de drepturile conexe şi orice utilizare neautorizată poate constitui o încălcare a drepturilor de autor, a drepturilor de marcă comercială sau a altor dispoziţii legale.
4.2. Pe site-ul web https://badizdrav.eu este găzduit un magazin electronic, accesibil la adresa: https://badizdrav.eu, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare şi livrare a bunurilor oferite de Health Again EOOD, inclusiv să facă următoarele:

Să efectueze înregistrarea şi să creeze un profil pentru vizualizarea şi utilizarea serviciilor suplimentare pentru a furniza informaţii;

Să previzualizeze mărfurile, caracteristicile acestora, preţurile şi condiţiile de livrare;
Să încheie contracte de cumpărare, vânzare şi livrare de bunuri şi suplimente alimentare oferite de furnizorul Health Again EOOD; Să înainteze solicitări pentru alte produse care nu sunt disponibile în prezent pe site, dar pe care Health Again EOOD are posibilitatea şi drepturile să le furnizeze Utilizatorului

4.3. Utilizatorii încheie un contract cu Furnizorul pentru cumpărarea şi vânzarea produselor prin intermediul site-ului web http://badizdrav.eu, Contractul fiind încheiat în limba bulgară şi informaţiile despre acesta fiind stocate în baza de date a Furnizorului.
4.4. În virtutea contractului încheiat cu Utilizatorul pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri/produse la distanţă, Furnizorul se angajează să organizeze livrarea şi transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor şi / sau produsului în favoarea Utilizatorului, pentru anumite bunuri stabilite în mod explicit şi la locul pe care părţile l-au stabilit de comun acord. 4.5. Caracteristicile de bază ale produselor sunt descrise pe pagina web dedicată prezentării fiecărui produs. 4.6. Utilizatorul şi Furnizorul sunt de acord că toate declaraţiile făcute între ei în legătură cu încheierea şi aducerea la îndeplinire a contractului de vânzare-cumpărare pot fi făcute pe cale electronică şi prin declaraţii electronice în sensul Legii privind documentul electronic şi semnătura electronică şi conform art. 11 din Legea privind comerţul electronic /LCE/.
4.7. Se presupune că declaraţiile electronice făcute de către Utilizatorii site-ului sunt făcute de către persoanele menţionate în datele puse la dispoziţie de către fiecare Utilizator în momentul efectuării înregistrării, în situaţia în care Utilizatorul a introdus numele şi parola de acces respective.

DECLARAŢIILE FURNIZORULUI. RECOMANDĂRI.

5.1. Health Again EOOD respectă Ordonanţa nr. 47/2004 privind suplimentele alimentare, Legea privind produsele alimentare, Ordonanţa privind cerinţele cu privire la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, LCE, LPC, precum şi toate reglementările şi regulamentele în domeniul comerţului electronic, vânzărilor la distanţă, vânzării în afara unităţilor comerciale privind furnizarea şi vânzarea produselor specifice oferite de Health Again EOOD prin intermediul magazinului său electronic.
5.2. Toate produsele oferite în magazinul online NU sunt destinate să vindece sau să trateze boli şi afecţiuni medicale.

5.3. Toate produsele oferite nu sunt medicamente şi nu ar trebui percepute sau utilizate în niciun fel ca atare. Nici site-ul web, nici Health Again EOOD în calitate de furnizor nu sunt în niciun fel responsabili pentru utilizarea produselor ca medicamente!
5.4. Înainte de utilizare, se recomandă ca utilizatorii să consulte medicul de familie sau specialistul respectiv despre modalitatea de administrare a produselor.
5.5. Femeile gravide, mamele care alăptează şi copiii cu vârste sub 18 ani sunt sfătuiţi să consulte medicul de familie sau specialistul respectiv înainte de a începe administrarea produselor oferite de Health Again EOOD.
5.6. În cazul în care administraţi anumite medicamente sau suferiţi de o boală, asiguraţi-vă că înainte de a începe administrarea produselor noastre, consultaţi un medic sau un specialist.

5.6. Informaţiile furnizate de Health Again EOOD sunt cu titlu informativ şi în niciun caz nu ar trebui să afecteze alegerea şi modul de acceptare a produselor oferite pe site. Utilizatorii trebuie să folosească informaţiile de pe site numai pe propria răspundere.
5.7. Health Again EOOD nu se face responsabil pentru stările psihice sau fizice care ar putea apărea după administrarea produselor oferite pe site.
5.8.Health Again EOOD oferă clienţilor săi produse legate de nutriţia sportivă şi de alimentaţie şi nutriţia asociate unui stil de viaţă sănătos, acestea reprezentând suplimente alimentare şi produse obţinute în baza extracţiei materiei organice din plante.
5.9. Health Again EOOD declară că nu oferă medicamente sau produse care se încadrează în lista produselor sau medicamentelor interzise ţinută de Inspecţia Regională de Siguranţă şi Control al Sănătăţii Publice şi de Agenţia Bulgară de Securitate a Alimentelor.

5.12. Health Again EOOD nu garantează că acest site web va funcţiona fără întrerupere, că este protejat sau că va fi disponibil în orice moment sau în orice loc, de oriunde din lume. Health Again EOOD nu garantează că nu este posibil să apară erori sau defecte în funcţionarea site-ului, precum şi în ce perioadă acestea vor fi remediate. Health Again EOOD nu este responsabil pentru riscul de infectare cu viruşi IT sau alte componente dăunătoare /malware/ în legătură cu utilizarea site-ului, nici că rezultatul utilizării site-ului web va satisface aşteptările utilizatorilor.
5.13. Produsele furnizate prin intermediul site-ului sunt fabricate în UE, înregistrate în UE şi în conformitate cu reglementările UE pentru vânzarea suplimentelor alimentare la distanţă – Regulamentul nr. 1169/2011. Obiectul vânzării îl face orice produs care poate fi achiziţionat de un client. La plasarea unei comenzi de achiziţie produs, se consideră că clientul şi-a dat consimţământul explicit cu privire la calitatea şi aspectul produsului respectiv.

ÎNREGISTRAREA ÎN VEDEREA FOLOSIRII SITE-ULUI

6.1. Folosirea site-ului web şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia este gratuită şi nu necesită înregistrarea obligatorie a utilizatorilor.
6.2. Utilizatorii au posibilitatea de a-şi crea un Cont propriu completând câmpurile cu datele menţionate ca fiind obligatorii. Prin completarea câmpurilor pentru crearea unui cont, utilizatorul urmează:

1) să nu aducă atingere drepturilor, intereselor legitime, onoarei, demnităţii oricărei persoane, inclusiv a altor Utilizatori, bunul nume şi autoritatea Furnizorului;
2) să nu dezvăluie nicio informaţie falsă, obscenă, defăimătoare, jignitoare, ameninţătoare sau alte informaţii similare;

3) să nu publice informaţii comerciale, publicitare sau alte informaţii similare.
6.3. Utilizarea corectă a serviciilor printr-un cont de client permite utilizatorului respectiv să primească bonusuri / reduceri la achiziţionarea de bunuri şi produse. Evaluarea cu privire la acordarea de bonusuri / reduceri aparţine în întregime Furnizorului care va evalua istoricul de consum al Contului respectiv.
6.4. Utilizatorul nu are dreptul să vândă, să cedeze şi/sau să atribuie contul desemnat lui altor persoane, terţe părţi, şi nici să-l folosească ilegal. Un utilizator poate avea un singur cont pe baza unei adrese de e-mail furnizate.
6.5. La completarea datelor de mai sus, utilizatorul este obligat să furnizeze date complete şi exacte despre identitatea sa şi alte date solicitate prin formularul electronic Health Again EOOD, precum şi să le actualizeze după eventuala lor modificare şi înainte de a plasa o nouă comandă, dar nu mai târziu de 7 zile de la modificarea datelor. Clientul-utilizator garantează că datele furnizate în timpul procesului de înregistrare sunt corecte, exacte, actualizate şi complete şi că le va actualiza în timp util dacă acesta din urmă se modifică. Utilizatorul este liber să rectifice informaţiile introduse de acesta în formularul de înregistrare, excluzând e-mailul pe care l-a introdus în timpul înregistrării.

6.6. În cazul în care Utilizatorul a furnizat date incorecte sau nu au fost notificate modificările în termenul prevăzut de alineatul anterior, Health Again EOOD are dreptul să suspende temporar sau să rezilieze fără notificare menţinerea înregistrării Utilizatorului precum şi accesul său la contul de utilizator, precum şi să refuze accesul său la toate sau la o parte din serviciile prestate. După o astfel de suspendare sau reziliere, utilizatorul trebuie să contacteze Health Again EOOD prin intermediul formularului de contact şi să îşi exprime dorinţa de a activa sau de a restabili înregistrarea, fiind obligat şi să pună la dispoziţie datele sale exacte şi actualizate.
6.7. În cazul în care se iveşte litigiu cu privire la care anume persoană şi-a exprimat voinţa de a fi obligată de textul acestor Condiţii generale, partea contractuală va fi considerată a fi persoana care a plătit preţul produselor comandate spre a fi achiziţionate.

VII. PAŞI TEHNICI PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

7.1. Utilizatorii folosesc predominant interfaţa paginii Furnizorului pentru a încheia contracte de vânzare la distanţă pe site-ul oferit de magazinul electronic găzduit pe https://badizdrav.eu

7.2. Consumatorii încheie un contract de vânzare-cumpărare de bunuri cu Furnizorul pe magazinul electronic, în conformitate cu următoarea procedură:
1) Pasul nr. 1: Efectuarea înregistrării la http://badizdrav.eu şi transmiterea datelor necesare dacă Utilizatorul nu are o înregistrare pe site până în acest moment
2) Pasul nr. 2: Conectarea la sistemul de plasare comenzi al magazinului online prin identificare cu nume şi parolă utilizator;

3) Pasul nr. 3: Selectarea unuia sau a mai multor dintre produsele oferite de furnizori pe site şi adăugarea lor pe o listă de bunuri de cumpărare, produse care vor fi transferate automat în coşul de cumpărături.

4) Pasul nr. 4: Selectarea produselor din lista de produse care se doresc a fi cumpărate de la furnizorii respectivi de pe site, şi pentru care urmează să fie încheiat un contract de vânzare

5) Pasul nr. 5: Punerea la dispoziţie a datelor necesare pentru efectuarea livrării;
6) Pasul nr. 6: Alegerea metodei şi a momentului de plată a preţului.
7) Pasul nr. 7: Confirmarea comenzii;

VIII. CONŢINUTUL CONTRACTULUI

8.1. Furnizorul şi Utilizatorii încheie contracte separate de vânzare-cumpărare produse pentru produsele solicitate de Utilizatori, indiferent de faptul că sunt selectaţi printr-o singură cerere electronică şi de o singură listă de bunuri pentru cumpărare, precum şi cu privire la alte comenzi anterioare efectuate prin acelaşi Cont al Utilizatorului respectiv.

8.2. Furnizorul poate organiza împreună şi simultan livrarea bunurilor comandate prin contractele separate de vânzare-cumpărare.

8.3. Drepturile consumatorilor în legătură cu produsele livrate sunt exercitate separat pentru fiecare contract de vânzare. Exercitarea drepturilor cu privire la produsele livrate nu afectează şi nu are niciun efect în ceea ce priveşte contractele de vânzare a altor bunuri.

8.4. În cadrul exercitării drepturilor contractuale de vânzare-cumpărare Utilizatorul este obligat să indice exact şi fără echivoc contractul şi marfa în privinţa cărora se exercită drepturile.

8.5. Utilizatorul poate plăti preţul integral pentru contractele separate de vânzare-cumpărare la plasarea comenzii sau la livrarea bunurilor.

  1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

9.1. Furnizorul nu oferă şi nu efectuează livrări către persoane care au calitatea de consumator în sensul Legii privind protecţia consumatorilor pentru următoarele categorii de bunuri: 1) medicamente şi produse homeopate; 2) alte produse prezentate în principal cu efect terapeutic.
9.2. Toate produsele indexate pe site-ul http://badizdrav.eu sunt substanţe nutritive în formă pură şi nu sunt medicamente ci se oferă în scopuri nemedicale şi în niciun caz nu ar trebui utilizate ca atare, ca fiind medicamente adică. Site-ul web http://badizdrav.eu nu este în niciun fel responsabil pentru utilizarea produselor ca sau pe post de medicamente!
9.3. Furnizorul vinde suplimente alimentare la distanţă către persoane juridice şi / sau persoane fizice, în conformitate cu Ordonanţa nr. 47 privind suplimentele alimentare şi aditivii alimentari, precum şi reglementările actuale din acest domeniu, având confirmarea corespunzătoare înregistrată cu nr. 455, emisă de Agenţia Bulgară de Securitate a Alimentelor la data de 04.04.2015.
9.4. Furnizorul se angajează să pună la dispoziţia Utilizatorului, înainte de achiziţionarea bunurilor sau utilizarea serviciului, informaţii adecvate, permiţându-i celui din urmă să facă cea mai bună alegere, care include:
9.4.1. Toate caracteristicile produsului sau serviciului care trebuie fă fie cunoscute consumatorului, inclusiv compoziţia/ingredientele, ambalajul, precum şi instrucţiunile de utilizare, asamblare şi întreţinere/mentenanţă
9.4.2. Preţ, cantitate, modalitate de plată şi alte condiţii contractuale;
9.4.3. Disponibilitatea produsului sau serviciului;
9.4.4. Pericole asociate cu utilizarea normală, folosirea sau întreţinerea produsului sau serviciului;
9.4.5. Condiţiile de utilizare a produsului sau serviciului; impactul pe care acesta îl are asupra altor bunuri şi servicii în caz de folosire la comun sau utilizare;
9.4.6. Termen de valabilitate.
9.5. Înafara de toate celelalte drepturile şi obligaţiile declarate, la folosirea magazinului electronic şi a serviciilor Health Again EOOD, utilizatorul are dreptul:
9.5.1. Să adreseze oricând solicitări către Health Again EOOD, precum şi să primească informaţii despre starea comenzii sale utilizând formularul de contact electronic, telefonul sau adresa de e-mail pentru contactul cu furnizorul Health Again EOOD;
9.5.2. Să publice comentarii şi opinii despre produsele oferite, purtând întreaga răspundere pentru informaţiile publicate.
9.6. Înafara de toate celelalte drepturile şi obligaţiile declarate, la folosirea magazinului electronic şi a serviciilor Health Again EOOD, utilizatorul se obligă:
9.6.1. Să-şi protejeze numele de utilizator şi parola şi să poarte întreaga răspundere pentru toate acţiunile efectuate de acesta sau de o terţă parte prin folosirea numelui de utilizator şi parolei. Utilizatorul este obligat să notifice Furnizorul cu privire la orice caz de acces neautorizat prin utilizarea numelui său de utilizator şi parolei, precum şi în caz de pericol de o asemenea utilizare.
9.6.2. Să respecte legislaţia bulgară, prezentele condiţii generale, etica Internet, regulile moralului şi ale bunelor moravuri;
9.6.3. Să nu încalce drepturile de proprietate sau nepatrimoniale ale altor persoane, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală;
9.6.4. Să nu efectueze/săvârşească acte rău intenţionate cu scopul deteriorării bunei funcţionări a site-ului web şi a magazinului electronic proprietatea Health Again EOOD sau a accesului la datele personale ale utilizatorilor, inclusiv, dar fără a se limita la distribuirea sau utilizarea de software, programe de calculator, fişiere, aplicaţii sau alte materiale, care conţin viruşi IT, „cai troieni”, coduri de computer şi altele.
9.7. Înafara de toate celelalte drepturile şi obligaţiile declarate, la folosirea magazinului electronic şi a serviciilor Health Again EOOD, furnizorul se obligă:
9.7.1. Să transfere utilizatorului proprietatea asupra produselor comandate pentru a fi cumpărate;
9.7.2. Să livreze produsele comandate pentru a fi cumpărate la timp şi în stare comercială bună;
9.7.3. Să depună grija cuvenită ca un bun comerciant în sensul articolului 302 din Codul Comercial pentru a-şi îndeplini obligaţiile în momentul vânzării.

CLAUZE SPECIALE APLICABILE PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE UTILIZATOR ÎN SENSUL LEGII PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

10.1. Regulile prezentei secţiuni din aceste Condiţii generale se vor aplica numai Utilizatorilor site-ului pentru care potrivit datelor oferite la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea la site-ul web se poate trage concluzia întemeiată că sunt utilizatori în sensul Legii privind protecţia utilizatorilor, în sensul Legii privind comerţul electronic şi/sau în sensul Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor cu privire la contractele la distanţă.
10.1.1. În orice caz, clienţii Health Again EOOD trebui să aibă în vedere faptul că Furnizorul nu oferă, nu organizează şi nu efectuează livrări de medicamente eliberate pe bază de reţetă persoanelor care au calitatea de Utilizator în sensul punctului de mai sus.;
10.1.3. Modalităţile de livrare sunt descrise în detaliu în capitolul privind termenii şi livrarea. Valoarea costurilor de transport pentru livrare, care NU SUNT INCLUSE în preţul mărfii, poate fi văzută înainte de confirmarea finală a comenzii.
10.4.1. Modalităţile de plată, livrare şi executare a contractului sunt stabilite în prezentele Condiţii Generale, informaţiile fiind furnizate Utilizatorului prin intermediul site-ului web al Furnizorului şi fiind selectate prin mecanismele acestuia din urmă. Informaţiile furnizate Utilizatorului în temeiul acestui articol sunt actuale la momentul vizualizării sale pe platforma (magazinul electronic al) Furnizorului înainte de încheierea contractului de cumpărare.
10.1.5. Prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii Generale, Utilizatorul îşi exprimă acordul în mod expres că toate informaţiile solicitate în sensul Legii privind Protecţia Consumatorilor pot fi furnizate prin intermediul interfeţei magazinului electronic sau a e-mailului.
10.1.6. Utilizatorul este de acord că Furnizorul are dreptul să primească plata în avans pentru contractele de vânzare-cumpărare şi livrare de bunuri încheiate cu utilizatorul. 10.1.6. Utilizatorul alege independent dacă va plăti furnizorului preţul pentru livrarea produselor înainte sau în momentul livrării acestora.
10.1.7. În cazul în care valoarea comenzii Utilizatorului este egală cu sau depăşeşte 10 000 /zece mii/ leva, plata se va efectua numai printr-un virament sau prin depunere în contul curent al Furnizorului, prevedere conform Legii pentru limitarea plăţilor în numerar.

10.1.8. Consumatorul are dreptul ca fără să plătească despăgubiri sau penalităţi şi fără să specifice un motiv anume, să se retragă din contract în termen de 14 / paisprezece / zile lucrătoare de la data acceptării produselor selectate de magazinul electronic de pe platformă. Informaţiile privind exercitarea dreptului de anulare sunt disponibile pe site-ul web, acestea putând de asemenea fi furnizate oricăreia dintre persoanele de contact listate pentru corespondenţă.

10.2. În conformitate cu articolul 57 din Legea privind Protecţia Consumatorilor, dreptul de retragere al utilizatorului nu se aplică în următoarele cazuri: pentru prestarea de servicii în cazul cărora serviciul este prestat în întregime şi prestarea sa a început cu acordul prealabil explicit al utilizatorului şi confirmarea de către acesta că a luat la cunoştinţă faptul că îşi va pierde dreptul de retragere după ce contractul va fi integral îndeplinit de către comerciant; pentru livrarea de produse şi furnizarea de servicii, ale căror preţ depinde de fluctuaţiile pieţelor financiare, pe care Furnizorul sau distribuitorii selectaţi de acesta nu sunt capabili să le controleze; pentru livrarea produselor lucrate conform cerinţelor Utilizatorului sau la comanda sa individuală; pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau sunt supuse deteriorării rapide sau există riscul deteriorării caracteristicilor lor de calitate; pentru furnizarea de produse care, după livrare şi, prin natura lor, s-au amestecat cu alte produse de care nu pot fi separate; pentru livrarea de înregistrări audio şi video sau produse software tipărite de utilizator; pentru livrarea de ziare, reviste şi alte periodice; pentru suplimentele alimentare scoase din ambalaj şi / sau deschise de către Utilizator sau pentru produsele cu ambalaj deteriorat, aspect comercial deteriorat sau lipsa conţinutului sau a unei părţi a produsului.
10.3.1. În situaţia în care furnizorul nu şi-a adus la îndeplinire obligaţiile referitoare la punerea la dispoziţie a informaţiilor stabilite în art. 54 din Legea pentru protecţia consumatorilor, şi care privesc dreptul la refuz, atunci Utilizatorul are dreptul ca în temeiul art. 51 din LPC să renunţe la contractul încheiat cu acesta în termen de până la 1 /un/ an de zile şi 14 /paisprezece/ zile începând din data primirii produselor. În situaţia în care informaţia este pusă la dispoziţia utilizatorului în termenul de renunţare, cel din urmă începe să curgă din data punerii la dispoziţie a informaţiei. Utilizatorul are dreptul să-şi exprime dreptul la renunţare conform prezentului articol în mod direct la Furnizor.

10.3.2. În cazul în care Utilizatorul îşi exercită dreptul de renunţare, Furnizorul este obligat să restituie integral sumele plătite de Utilizator nu mai târziu de 30 / treizeci / zile calendaristice de la data la care Utilizatorul şi-a exercitat dreptul de renunţare la contractul încheiat. Costurile pentru livrarea şi returnarea produselor vor fi deduse din suma plătită de utilizator în temeiul contractului, cu excepţia cazului în care Utilizatorul a primit şi returnat produsele pe cheltuiala proprie şi a notificat Furnizorul despre acest lucru.

10.3.3. La exercitarea dreptului de renunţare, costurile pentru livrarea şi returnarea produselor livrate vor fi suportate de Utilizator şi de la suma pe care Utilizatorul a plătit-o conform contractului vor fi deduse şi cheltuielile de livrare şi returnare produse. Furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare pentru livrarea produselor, în situaţiile în care Utilizatorul a ales în mod explicit o modalitate de livrare alta decât cea mai ieftină livrare standard oferită de Furnizor. Costurile de returnare a produselor vor fi aceleaşi cu cele percepute pentru livrare, în conformitate cu tariful companiei de curierat care efectuează livrarea.
10.4. Utilizatorul îşi poate exercita dreptul de a se retrage din contractul încheiat cu Furnizorul prin trimiterea unei declaraţii scrise către Furnizor la adresa specificată mai sus.

10.5. Utilizatorul se angajează să stocheze produsele primite de la Furnizor şi să asigure menţinerea calităţii şi siguranţei acestora pe parcursul termenului prevăzut de punctul 10.1.8. şi p. 10.3.1, produsele urmând a fi depozitate/stocate în conformitate cu cerinţele specificate de producător.

10.6.1. Termenul de livrare a bunurilor este stabilit pentru fiecare produs în parte la încheierea contractului cu utilizatorul respectiv prin site-ul web al Furnizorului
10.6.2. În cazul în care Utilizatorul şi Furnizorul nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare al bunurilor va fi de 30 /treizeci/ de zile lucrătoare, începând din data următoare celei în care utilizatorul a plasat comanda către Furnizor prin site-ul web al furnizorului

10.6.3. În cazul în care Furnizorul nu poate îndeplini contractul datorită faptului că nu are la dispoziţie în stoc produsele comandate, este obligat să notifice Utilizatorul şi să restituie sumele plătite de acesta din urmă în termen de 30 / treizeci / zile lucrătoare de la data la care Furnizorul ar fi trebuit să-şi fi îndeplinit obligaţia contractuală.
10.7. Furnizorul se obligă să respecte toate prevederile stabilite de legislaţia bulgară privind etichetarea, publicitatea şi vânzarea suplimentelor alimentare.

ADUCEREA LA ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

11.1. Furnizorul organizează livrarea şi predarea produselor către Utilizator prin curierul sau distribuitorul respectiv, în termenul stabilit la încheierea contractului.
11.2.1. Utilizatorul trebuie să vizualizeze produsele în momentul livrării şi predării acestora şi în cazul în care acestea nu corespund cerinţelor să înştiinţeze despre acest fapt de îndată Furnizorul.

11.2.2. În cazul în care Utilizatorul nu notifică Furnizorul în conformitate cu punctul de mai sus, produsele se consideră a fi aprobate ca fiind conforme şi livrate fără observaţii, cu excepţia defectelor/viciilor ascunse.

11.3. Următoarele cazuri nu constituie defecte ale produselor: – gustul specific al suplimentului alimentar şi / sau alimentelor pentru sportivi, care nu este pe placul utilizatorului; – fragmentarea insuficientă a suplimentului alimentar în timpul utilizării acestuia sau neutilizarea acestuia cu suficientă apă, ceea ce face dificilă înghiţirea pilulei / capsulei / comprimatului respectiv; culoarea specifică a suplimentului alimentar şi / sau alimentelor pentru sportivi; discrepanţa dintre caracteristicile gustative ale suplimentului alimentar şi cele ale altor suplimente alimentare; prezenţa mecanismelor pentru îndepărtarea automată sau facilitată a membranei de protecţie a suplimentului alimentar; termen de valabilitate rămas a suplimentului alimentar, care, în funcţie de circumstanţe, se poate concluziona că este suficient pentru consumul întregului supliment alimentar.

11.4. Furnizorul nu are obligaţia de a presta service necesar pentru produsele vândute, avându-se în vedere natura lor specifică şi metoda de utilizare, şi anume scopul de administrare perorală.

11.5. Preţurile de pe site sunt exprimate în BGN şi sunt individuale pentru fiecare produs. Preţurile sunt cu TVA inclus. Clienţii sunt obligaţi să plătească valoarea comenzii după confirmarea explicită a produselor comandate în formularul de comandă de pe site-ul web al Furnizorului. Preţurile sunt valabile până la epuizarea cantităţilor unui produs dat. Health Again EOOD îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile în cazul în care primeşte noi liste de preţuri, fără a fi obligat să anunţe în prealabil clienţii şi utilizatorii site-ului web.

11.6.1. Consumatorul este obligat să plătească preţul produselor comandate la livrare, conform metodei de plată selectată de acesta. Plata produselor comandate şi livrarea se efectuează într-unul din următoarele moduri: Ramburs – plata în numerar la primirea livrării de la, plata efectuându-se către curier la primirea mărfii, inclusiv suma pentru ramburs;

11.7.Prin separarea bunurilor / produselor pentru cumpărare, Utilizatorul primeşte informaţii în Coşul de cumpărături despre: preţurile unitare ale bunurilor / produselor selectate în funcţie de tipul, cantitatea şi preţul acestora anunţate pe site; preţul livrării în funcţie de locul de livrare şi de curierul ales, dacă este prevăzută o astfel de alegere; valoarea totală a Comenzii plasate, în cazul în care sunt selectate mai multe produse.
11.8. Toate costurile suplimentare pentru livrare, depozitare, returnare a bunurilor / produselor, în cazul în care este specificată o adresă greşită, sunt în întregime pe cheltuiala Utilizatorului.

11.9. După primirea Comenzii, Furnizorul confirmă posibilitatea de a o onora prin trimiterea unui mesaj electronic, e-mail sau apel telefonic, moment din care contractul se consideră a fi încheiat. În cazul în care Furnizorul nu poate onora Comanda datorită faptului că nu are în stoc bunurile / produsul respectiv, Furnizorul va notifica Utilizatorul în termen de 3 / trei / zile lucrătoare de la data primirii Comenzii. În acest caz, Furnizorul va restitui Utilizatorului suma plătită de acesta din urmă în avans, dacă a fost efectuată o astfel de plată, cu excepţia cazului în care Utilizatorul a solicitat înlocuirea cu un alt bun / produs disponibil la momentul respectiv. Furnizorul nu se face responsabil pentru daunele cauzate de o comandă neîndeplinită din cauza epuizării bunurilor / produselor disponibile în stoc.
11.10. Health Again EOOD livrează produsul şi mărfurile selectate prin intermediul unei companii de curierat şi în perioada specificată în Comandă şi / sau specificată în Condiţiile Generale.

11.11. La alegerea unei modalităţi de plată alta decât „ramburs”, se consideră că utilizatorul este de acord să plătească în avans şi perioada de livrare începe să curgă de la data primirii confirmării de plată. În cazul în care informaţiile de plată nu vor fi primite în termen de 2 zile lucrătoare de la data plasării Comenzii, Furnizorul notifică Utilizatorul că Comanda nu este obligatorie pentru Furnizor.

11.12. Livrarea –

11.12.1. Health Again EOOD livrează produsele cumpărate prin magazinul online doar la adresele indicate de Utilizatori pe teritoriul Republicii Bulgaria, în intervalul orar 09:00 – 18:00 în zilele de luni până vineri.
11.12.2. La plasarea unei comenzi efectuată în orice zi lucrătoare, până la orele 17:00, produsele vor fi livrate cel mai devreme în ziua următoare. La plasarea unei comenzi efectuată după orele 17:00, produsele vor fi livrate cel mai devreme în a doua zi după plasarea comenzii. Utilizatorul are posibilitatea de a alege o dată mai târzie pentru primirea livrării.

11.12.3. Toate produsele achiziţionate de Utilizator cu una şi aceeaşi comandă pot fi livrate simultan sau separat, numai dacă în acel moment Furnizorul nu are disponibil în stoc produsul respectiv.

11.12.4. În cazurile în care unul şi acelaşi utilizator plasează două sau mai multe comenzi separate de achiziţie produse, acestea vor fi procesate separat sau împreună şi pot fi livrate separat sau împreună, chiar dacă sunt comandate în aceeaşi zi înainte de orele 18:00.

11.12.5. După primirea comenzii de achiziţie plasată, Furnizorul trimite Utilizatorului un mesaj la adresa de e-mail specificată în timpul înregistrării, cu confirmarea comenzii. Mesajul va conţine numărul comenzii, informaţii despre caracteristicile de bază ale produselor comandate, preţul unitar al produsului, valoarea totală a produselor comandate, costul livrării, metoda de plată selectată de Utilizator, datele de facturare indicate (în cazurile în care clientul solicită o factură şi dacă a furnizat toate detaliile pentru eliberarea facturii, la plasarea comenzii) şi adresa de livrare.
11.13.2. Dacă va fi necesară emiterea unei facturi către o persoană fizică sau juridică, Utilizatorul este obligat să indice acest lucru atunci când plasează comanda.
11.13.3. Prin semnarea bonului de primire a livrării, se consideră că Utilizatorul a acceptat produsele fără observaţii.

11.14. Cu privire la cazurile nereglementate prin prezentul capitol, se vor aplica prevederile pentru vânzarea comercială stipulate de Codul Comercial

XII. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Furnizorul va întreprinde măsuri pentru protecţia datelor personale ale Utilizatorului, în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.
12.2. Health Again EOOD nu urmăreşte şi nu doreşte să primească informaţii confidenţiale sau protejate din partea Utilizatorilor, prin intermediul propriului său site web. Toate materialele, informaţiile şi alte comunicări difuzate sau trimise de acest site vor fi considerate a fi neconfidenţiale şi non-proprietare. Manipularea informaţiilor personale, pe care Utilizatorul le poate trimite site-ului pentru a primi produse sau servicii oferite de acest site se află sub protecţia Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. Nu puteţi posta sau trimite de pe sau pe acest site web nicio informaţie ilegală, jignitoare, defăimătoare, obscenă, pornografică sau de altă natură care încalcă legislaţia în vigoare. Site-ul foloseşte informaţii personale pentru a identifica mai bine nevoile şi interesele Dvs., astfel încât să vă putem oferi servicii de calitate mai bună. În unele cazuri, folosim informaţiile pe care le trimiteţi pentru a vă ajuta să plasaţi o comandă sau să finalizaţi o tranzacţie, să păstrăm legătura cu Dvs., să vă informăm despre produsele, serviciile şi ofertele noastre şi să personalizăm ofertele promoţionale.

12.3. Health Again EOOD se obligă să nu dezvăluie date personale despre Utilizator către părţi terţe – autorităţi ale statului, companii, persoane fizice şi altele, cu excepţia cazurilor în care a primit consimţământul expres scris al Utilizatorului, iar informaţiile sunt solicitate de autorităţile oficiale ale statului sau de către funcţionarii statului, autorizaţi să solicite şi să colecteze astfel de informaţii sau în alte cazuri în care asemenea informaţii urmează a fi furnizate conform legii.
12.4. În orice moment Furnizorul are dreptul să solicite Utilizatorului să se legitimeze şi să certifice veridicitatea fiecăror date declarate în timpul şi în procesul înregistrării – circumstanţe şi date cu caracter personal.

12.5. Utilizatorul este de acord că Furnizorul Health Again EOOD are dreptul de să trimită în orice moment mesaje electronice către Utilizator, inclusiv buletine informative /newsletter-e/ sau oferta de bunuri către Utilizator, până în momentul în care Utilizatorul nu mai are cont înregistrat pe platforma online a Furnizorului.
12.6. Site-ul foloseşte cookie-uri pentru comoditate şi pentru salvarea informaţiilor în procesul de plasare comandă, iar utilizatorii ar trebui să ţină cont de faptul că Health Again EOOD nu vinde şi nici nu închiriază, nu dă în leasing sau în niciun alt mod, informaţiile personale pe care Dvs. le trimiteţi, către persoane terţe.
12.7. Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele respective numai prin adresa de e-mail care a fost indicată de către Utilizatori în momentul înregistrării.

12.8. Utilizatorul este de acord că Furnizorul are dreptul de a strânge/colecta, stoca şi prelucra date despre comportamentul Utilizatorului atunci când acesta din urmă foloseşte magazinul electronic al Furnizorului, putând stoca şi istoricul comenzilor. Pe baza stocării acestor date, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a acorda drepturi exclusive anumitor utilizatori, inclusiv reduceri de la preţul produselor oferite de acesta din urmă.

XIII. ELIBERAREA FURNIZORULUI DE RĂSPUNDERE

13.1. Furnizorul nu va fi răspunzător în caz de forţă majoră, evenimente accidentale, probleme de internet, motive tehnice sau de altă natură obiectivă, inclusiv ordinele autorităţilor competente ale statului, care duc la imposibilitatea sau întârzierea îndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile sale.
13.2. Furnizorul nu se face responsabil pentru daune şi prejudicii cauzate de către Utilizator terţilor.

13.3. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru daune materiale sau materiale care rezultă din profiturile pierdute sau daunele suferite de Utilizator în cursul utilizării sau ne-utilizării site-ului şi încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu Furnizorul.
13.4. Furnizorul nu este responsabil pentru perioada în care site-ul web nu a fost accesibil din cauza forţei majore.

13.5. Furnizorul nu se face responsabil pentru daunele cauzate de comentariile, opiniile şi publicaţiile de sub produsele, ştirile şi articolele de pe site, inclusiv daunele aduse sănătăţii utilizatorilor.

13.6. Furnizorul nu este responsabil în cazul depăşirii măsurilor de securitate ale echipamentului tehnic şi, prin urmare, a pierderii informaţiilor, diseminarea informaţiilor, accesul la informaţii, limitarea accesului la informaţii şi alte consecinţe similare.
13.7. Furnizorul nu este răspunzător în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, furnizarea accesului la informaţii, pierderea sau modificarea datelor care rezultă din legitimarea falsă a unei terţe părţi, care pretinde a fi persoana Utilizatorului, dacă poate fi apreciat din circumstanţe că persoana respectivă este una şi aceeaşi cu Utilizatorul înregistrat cu datele respective.

13.8. Furnizorul va depune grija necesară pentru a menţine întotdeauna informaţii exacte şi actualizate în magazinul electronic, dar nu garantează pentru acurateţea şi completitudinea acestora, inclusiv descrierea produselor oferite, compoziţia specificată şi valoarea energetică, prezenţa aditivilor sau alergenilor etc. informaţii omise de producătorul produsului, în cazul în care producătorul este diferit de Health Again EOOD.

XIV. LINK-URI SPRE ALTE SITE-URI WEB PROPRIETATEA TERȚILOR

Linkurile disponibile pe acest site şi care duc spre site-uri web proprietatea terţilor sunt furnizate exclusiv pentru confortul utilizatorilor. Dacă accesează aceste linkuri şi / sau hyperlinkuri construite, utilizatorul va părăsi acest site. Site-ul nu controlează aceste site-uri ale persoanelor terţe şi nici nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru oricare dintre ele sau pentru conţinutul acestora. Astfel, site-ul nu impune şi nici nu recomandă în niciun fel aceste site-uri web ale terţilor, nici informaţiile publicate pe acestea. La accesarea unora dintre aceste site-uri web, utilizatorul face acest lucru în întregime pe propria răspundere şi risc.

MODIFICAREA PREŢURILOR PRODUSELOR

15.1. Furnizorul are dreptul de a modifica preţurile la discreţia sa în orice moment, fără o notificare prealabilă către Utilizatori. Fiecare utilizator în parte este obligat să plătească preţul actual la momentul încheierii contractului. În caz de erori tehnice materiale făcute la publicarea informaţiilor pe site, furnizorul are dreptul de a refuza executarea contractului şi nu datorează în niciun fel despăgubiri utilizatorului, cu excepţia rambursării sumelor plătite în avans de către utilizator, dacă este cazul.
15.2 Notificarea despre preţurile reduse se face prin plasarea noului preţ lângă cel vechi, care va fi tăiat. Dacă nu este menţionată durata reducerii preţului, preţul respectiv va rămâne valabil până la epuizarea cantităţilor din stoc, dar nu mai mult de 1 lună sau 6 luni atunci când este în condiţiile prevăzute la articolul 66 alin. 2 din Legea privind Protecţia Consumatorilor. (neaplicabil pentru Vânzările la distanţă şi Vânzările înafara unităţii comerciale – conform art. 61a, alin. 2 din LPC)
15.3. Notificarea pentru reducerea preţurilor produselor oferite poate fi indicată într-unul din următoarele moduri:

1) prin punerea noului preţ lângă cel vechi care este tăiat sau
2) prin cuvintele „preţ nou” şi „preţ vechi”, urmate de sumele respective sau
3) prin indicarea unui procent din reducere, noul preţ fiind plasat lângă preţul vechi, care este tăiat cu o linie orizontală sau altfel.
15.4. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiţii de utilizare a site-ului şi de cumpărare a produselor fără notificarea prealabilă către utilizatorii site-ului.
15.5. Toate preţurile afişate pe site sunt în BGN cu TVA inclus. La acest preţ se percepe suplimentar o taxă pentru livrarea la destinaţia specificată de Utilizator, cu excepţia cazurilor în care livrarea este gratuită.

XVII. CONŢINUT ŞI DREPTURI DE AUTOR

Toate denumirile utilizate, materialele şi textele protejate prin drepturi de autor, imaginile, siglele, grafica, mărcile comerciale, bazele de date şi software-urile publicate pe site-ul web şi magazinul electronic al Health Again EOOD sunt proprietate intelectuală protejată şi sunt proprietatea proprietarilor companiei. Reproducerea conţinutului site-ului web şi / sau a oricăruia dintre elementele acestuia, obiect al proprietăţii intelectuale, se poate face numai cu acordul scris al Health Again EOOD sau al proprietarilor acestui conţinut.

XVIII. DREPTUL APLICABIL

Aceste Condiţii generale (şi toate celelalte regulile, politicile sau liniile directoare incluse prin referinţă) sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu actele normative din legislaţia bulgară şi, în special, de Legea privind produsele alimentare /LPA/, Ordonanţa privind cerinţele de etichetare şi prezentare a produselor alimentare din 04.12. 2014 / OCEPPA/ şi Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, fără a avea niciun efect asupra principiilor legislaţiei aplicabile.

XIX. MODIFICĂRILE CONDIŢIILOR GENERALE

19.1. Compania îşi rezervă dreptul de a modifica sau înlocui aceste Condiţii Generale. Clienţii şi utilizatorii Health Again EOOD se consideră a fi obligaţi prin orice modificare a Condiţiilor generale din momentul publicării lor pe site. Continuarea utilizării site-ului după astfel de modificări echivalează cu acceptarea noilor condiţii.
19.2. Health Again EOOD recomandă clienţilor săi să verifice periodic Condiţiile generale pentru eventuale modificări. În cazul în care utilizatorii nu sunt de acord cu oricare dintre aceşti termeni sau modificări, aceştia trebuie să înceteze imediat utilizarea Site-ului în orice fel.

(1) Prezentele Condiţii generale pot fi modificate de către Furnizor, fapt pentru care acesta din urmă va notifica toţi Utilizatorii Înregistraţi într-un mod adecvat.
(2) Furnizorul şi Utilizatorul sunt de acord că orice adăugare sau modificare la aceste Condiţii Generale va avea efect asupra Utilizatorului în unul dintre următoarele cazuri:
– A) după notificarea sa explicită şi în mod expres din partea Furnizorului şi dacă Utilizatorul înregistrat nu declară în termenul de 7 zile dat că respinge noile condiţii; sau
– B) după publicarea lor pe site-ul web al Furnizorului şi dacă Utilizatorul înregistrat nu declară în termenul de 7 zile dat că respinge noile condiţii; sau.
– C) prin acceptarea expresă de către Utilizator prin profilul său pe site-ul Furnizorului.
– D) Utilizatorul este de acord că toate declaraţiile Furnizorului în legătură cu modificarea acestor Condiţii Generale vor fi trimise la adresa de e-mail specificată de Utilizator în procesul înregistrării sale. Utilizatorul este de acord că e-mail-urile trimise în conformitate cu acest punct nu trebuie să fie semnate cu o semnătură electronică digitală pentru a avea efect asupra acestuia.

ÎNCETARE

20.1. Prezentele Condiţii generale şi contractul Utilizatorului cu Furnizorul se aplică în următoarele cazuri: la dizolvarea şi anunţarea în lichidare sau intrarea în incapacitate de plată a uneia dintre părţile la contract (în cazul în care utilizatorul este, de asemenea, o persoană juridică); de comun acord exprimat în scris între părţi; în cazul imposibilităţii obiective a uneia dintre părţile la contract să îşi îndeplinească obligaţiile care îi revin în temeiul contractului. În cazul în care echipamentele vor fi confiscate sau sigilate în conformitate cu Legea pentru confiscarea în favoarea statului a proprietăţilor dobândite prin activităţi ilegale, de către Comisia pentru Combaterea Corupţiei şi Confiscarea în Favoarea statului a proprietăţilor dobândite prin activităţi ilegale
20.2. Furnizorul are dreptul ca oricând, la discreţia sa, fără să trimită preaviz şi fără să datoreze despăgubire să rezilieze unilateral contractul acesta, în cazul în care constată că Utilizatorul foloseşte site-ul în încălcarea acestor condiţii generale, legislaţiei Republicii Bulgaria, bunelor moravuri şi practicii în comerţul electronic.

XXI. DISPOZIŢII FINALE

21.1. Utilizatorul şi Furnizorul sunt obligaţi să-şi protejeze reciproc drepturile şi interesele legitime, precum şi să păstreze secretele comerciale, care le-au devenit disponibile pe parcursul aducerii la îndeplinire a contractului şi a acestor condiţii generale.
21.2. Utilizatorul şi Furnizorul se angajează să nu facă disponibilă publicului corespondenţa scrisă sau verbală purtată între aceştia în timpul şi după expirarea perioadei contractuale. Publicarea corespondenţei înseamnă divulgarea în presa scrisă şi electronică, forumuri de internet, site-uri web personale sau publice etc.
21.3. Eventuala nulitate a uneia dintre prevederile prezentelor Condiţii generale nu va rezulta în nulitatea acestui contract, totalitatea sa. Alte situaţii posibile prevăzute: Legea pentru protecţia consumatorilor: art. 54а. La încheierea unui contract la distanţă prin telefon, contractul intră în vigoare, iar consumatorul este obligat de oferta făcută în ziua în care furnizorul a primit în scris consimţământul consumatorului.